Reklamacje


Towary zakupione przez internet podlegają takiej samej reklamacji, jak te kupione w tradycyjnym sklepie. Poza tym kupujący mają 10-dniowy termin na odstąpienie od umowy. Towary kupowane przez internet w kontekście obrotu konsumenckiego podlegają takim samym regulacjom, jak te nabywane w tradycyjnym sklepie. Konsument, który dokonał zakupu przez internet może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. W takim wypadku odsyła produkt na swój koszt, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu jedynie cenę produktu oraz koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru, jaki dostępny jest w sklepie. Przykładowo klientowi, który zamówił dostawę kurierem za 20 zł, mimo że w sklepie dostępna była przesyłka pocztowa w cenie 7,10 zł, sprzedawca może zwrócić jedynie 7,10 zł. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient może obecnie domagać się zwrotu pieniędzy, obniżenia ceny, wymiany lub naprawy rzeczy. Przy każdym roszczeniu sprzedawca ma prawo jednorazowo dokonać naprawy lub wymiany produktu, ale tylko jeśli jest w stanie zrobić to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Jeśli wada po takim zabiegu ujawni się ponownie, klient ma prawo żądać bezwarunkowo zwrotu kosztów.